top of page

Latvijas Nacionālā Kūdras Biedrība dibināta ar mērķi sekmēt purvu un kūdras resursu apsaimniekošanā un izpētē iesaistīto organizāciju sadarbību kūdras resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanai Latvijā.

bottom of page