top of page

Latvijas Nacionālā Kūdras Biedrība dibināta ar mērķi sekmēt purvu un kūdras resursu apsaimniekošanā un izpētē iesaistīto organizāciju sadarbību kūdras resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanai Latvijā.

Latvijas Purvājs
Latvijas Purvājs
bottom of page