top of page

Kūdra ir nozīmīgs resurss daudzām nozarēm, tostarp mežsaimniecībai – kūdras substrāts nepieciešams meža koku stādiņu audzēšanai, pirms tie tiek iestādīti mežā. Atbildīgi apsaimniekojot zemes dzīļu resursus, “LVM Zemes dzīles” iznomā kūdras atradnes 16,8 tūkstošu hektāru platībā, kurās ieguvi veic nomnieki.


Lasi Vairāk

bottom of page