top of page

BIEDRĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Biedrība “Latvijas Nacionālā Kūdras Biedrība” dibināta ar mērķi sekmēt purvu un kūdras resursu apsaimniekošanā un izpētē iesaistīto organizāciju sadarbību kūdras resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanai Latvijā.

  • Purvu un kūdras resursu ilgtspējīgas izmantošanas stratēģijas 2050 izstrāde

  • Aktīvi līdzdarboties valsts stratēģiju un normatīvo aktu, nozares politikas izstrādē nacionālā un starptautiskā līmenī

  • Sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem, nevalstiskām organizācijām nacionālā un starptautiskā līmenī, veicināt to iesaistīšanos, zināšanu pilnveidošanu un savstarpēju sadarbību, izpratni un komunikāciju, lai kopīgi rastu risinājumus ilgtspējīgai purvu apsaimniekošanai, kā arī biedrības mērķa sasniegšanai

  • Organizējot apmācības un pasākumus, veicināt kūdras ieguvē un pārstrādē iesaistīto uzņēmumu kvalifikāciju pilnveidošanu, lai īstenotu ilgstpējīgu, uz vides aizsardzību un klimata mērķu sasniegšanu orientētu purvu apsaimniekošanu

  • Izstrādāt un realizēt projektus un programmas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas un Eiropas Savienības tiesību akti vai, kuri ir nepieciešami nozares attīstības veicināšanai;

BIEDRĪBAS VALDE

Ilze Ozola

Valdes priekšsēdētāja / Chairman of the Board 

Kristīne Ansone

Valdes locekle / Board member

Matīss Kozlovs

Valdes loceklis / Board member

Andris Ritenis

Valdes loceklis / Board member

LNKB VALDE

BIEDRĪBAS BIEDRI

INDIVIDUĀLIE BIEDRI

 

Uldis Ameriks

Oskars Purmalis
Inese Silamiķele
Juris Nusbaums
Andis Lazdiņš
Dagnija Lazdiņa

Normunds Stivriņš
Māris Kļaviņš
Valerijs Kozlovs
Valdis Polmanis

Sabīna Alta
Jānis Krūmiņš
Zigfrīds Jurašs

 

 

BIEDRĪBAS

 

Biedrība “Ezeru un purvu izpētes centrs”
Nodibinājums “Stādu un kūdras inovāciju fonds”

 

UZŅĒMUMI

 

SIA “Laflora”
A/S “Latvijas valsts meži”
SIA “Brīvzemnieki-Melior”

SIA “EastPeat”

 

ZINĀTNISKĀS INSTITŪCIJAS

 

LVMI “Silava”

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀ

Kļūsti par biedru! Aizpildi anketu un sūti to uz info@peatsociety.com

ANKETA

bottom of page